Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valg til ældrerådet

Den 19. november 2013 blev Norddjurs Kommunes nye ældreråd valgt.

Norddjurs Ældreråd har holdt konstituerende møde den 9. december 2013.

Se hvem der er valgt til Norddjurs Ældreråd (pdf)

Det kommunale ældreråd består af 11 medlemmer samt et antal stedfortrædere.

Ældrerådet er talerør for de godt 10.000 borgere, som er fyldt 60 år.

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, og som behandles og vedtages i kommunalbestyrelsen.


Valget til Ældrerådet foregår som fremmødevalg de samme steder som kommunalvalget.

De stemmeberettigede får tilsendt valgkort med posten.

Der kan brevstemmes som ved kommunalvalget, hvis man ikke kan møde op på valgdagen, eller ønsker at stemme inden.

 

Kandidater

Info Kandidater Valgbanner
Kandidatlisterne til kommunalvalget er nu klar