Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvem er stemmeberettiget?

Enhver der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen
  • ikke er umyndiggjort jf. værgemålsloven.

 

 

 

Kandidater

Info Kandidater Valgbanner
Kandidatlisterne til kommunalvalget er nu klar